3.3 Дизајнирање пратећих материјала

У овој сесији ћете погледати

– принципи који стоје иза низа материјала који подржавају улаз и излаз за ТБЛ

– принципе у прилагођавању и/или дизајнирању ТБЛ материјала за подршку педагошкој јединици

Исход(и) учења за ову сесију је/су следећи:

Исходи учења

ЛО11 Разумети принципе који стоје иза низа материјала који подржавају улаз и излаз за учење засновано на задацима, укључујући разрађен и мултимодални унос
ЛО12 Примените принципе у прилагођавању и/или дизајнирању материјала заснованих на задацима за подршку педагошкој јединици

Да бисте прошли кроз ову сесију, кликните на сваку активност и пратите упутства тамо. Да бисте завршили, довршите излазни задатак и, опционо, дајте допринос Форуму .